Gliemezītis2014

Hei, hei visiem!
 

 

 Angļu valodas apmācība būs PAR BRĪVU!

Šo dziesmiņu iemācamies līdz 8. martam

 Sveiciens Gliemezītim !

Saulīt, pasmaidi, svētki šodien klāt   2x

    Steigsim visi, steigsim visi, Gliemezīti sveikt  2x

Māmiņ , pasmaidi, svētki šodien klāt  2x

    Steigsim visi, steigsim visi, Gliemezīti sveikt  2x

Tēti, pasmaidi, svētki šodien klāt  2x

 Steigsim visi, steigsim visi, Gliemezīti sveikt  2x

Gliemezdziesma.mp3

Dzeguzite - Aiz horizonta.mp3

Macama dziesmina.mp3

 Darbojas arī E-pasts  gliemezitis2014@inbox.lv

 

Skoliņas vadītāja Linda Harrison
Labdien! Kādam Latvijā pazīstamam matemātikas, informātikas un programmēšanas entuziastam un ekspertam ir radusies ideja par iespējamu eksakto zinātņu mācīšanu jauniešiem, kas pastāvīgi neuzturas Latvijā. Līdz šim bijusi runa tikai par valodas, vēstures un kultūras apguvi attālināti. Šis ir reāls piedāvājums, kas sniegtu iespēju mācīties eksakto zinātņu interesentiem (kas vienlaikus, protams, neizslēdz, bet gan papildina arī valodas zināšanas). Lūdzu, izlasiet aptuveno piedāvājumu un uzrakstiet, vai Jūsu vai paziņu bērniem (jauniešiem) varētu būt interese par šādu izglītošanos papildus mītnes zemes skolai un latviešu nedēļas nogales skolai. Domājams, ka nopietnas intereses gadījumā ir iespēja veidot saites ar kādu no Latvijas augstskolām, taču pagaidām šis projekts ir izpētes stadijā. Pietiekama interesentu skaita gadījumā to varētu izvērst par tālmācības kursu, taču skaidrs, ka apmācība, visticamāk, notiktu, viens pret vienu ar skolotāju un par to samaksa netiktu prasīta, vienīgi ir skaidri jādefinē mērķis un jāapzinās savas saistības, lai lieki netērētu profesionāla pasniedzēja laiku. Situācijas raksturojums: Latvijā it īpaši skolēnu vidū ir diezgan rosīga arī eksaktā izglītība (skolēnu matemātikas olimpiādes, dažādi uzdevumu risināšanas konkursi - piemēram "Jauno matemātiķu konkurss" un citas NMS - neklātienes matemātikas skolas aktivitātes). Lai gan daļa latviešu jauniešu, atrazdamies trimdā, saņem labu izglītību - tostarp arī matemātikā un informātikā, tomēr pastāv lielas atšķirības no Latvijas programmām, pietrūkst prasmju lasīt matemātikas un dabaszinātņu informāciju latviski. Un tā rezultātā jauniešiem varētu būt grūtības turpināt mācības Latvijas augstskolās, ja viņu latviešu valodas funkcionālais lietojums ir stipri neliels. Valodas izpratnei un iespējai iejusties latviskā vidē ne tikai humanitārajās (valoda, vēsture, kultūra u.c.), bet arī eksaktajās zinātnēs (matemātika, informātika) varētu palīdzēt attālināta eksakto priekšmetu apguve, it sevišķi gadījumos, kad tās jauniešus interesē vairāk par pašas valodas apguvi. Ko varētu darīt: (1) Olimpiādes trimdas latviešu jauniešiem: lielākajos latviešu centros varētu piedāvāt kaut kādu analogu atklātajai matemātikas olimpiādei - t.i., sapulcina bērnus, kur viņi risina līdzīgus uzdevumus kā skolēni Latvijā (uzdevumu formulējumi paralēli latviski un angliski); pēc tam darbus skenē, sūta uz Latviju un labo visus kopā. Risinājumus var pierakstīt kādā valodā katram ērtāk. Šajā gadījumā kādam pieaugušajam nepieciešams vienīgi bērnus pieskatīt sestdienā vai svētdienā 4 stundas - kamēr viņi rēķina. (Rietumeiropā šī ideja ir normāli realizējama, bet, piemēram, ASV varētu radīt grūtības laika joslu starpība, t.i., ja kopš attiecīgās Latvijas olimpiādes ir pagājušas jau 7-10 stundas, tad jāņem vērā uzdevumu noplūde). Protams, olimpiāžu uzdevumu risināšana prasa papildus gatavošanos - bet jau tagad ir ierunāti daudzi atrisinājumi - http://www.youtube.com/user/kalvisapsitis1 ; un varētu pievienot vēl arī citus, lai ikviens skolēns (pat ja viņa matemātikas skolotājs neko par to nezina) varētu olimpiādei tomēr sagatavoties. (2) Latvijas fakti un statistika: Var tikt pasniegts elementārs datu apstrādes kurss, kurā iepazītos ar skaitļiem un faktiem par Eiropas valstīm, it īpaši Baltijas valstīm un Latviju; zīmētu kartes, rēķinātu u.tml. Arī šeit var veidot tālmācības materiālus - sal. http://www.dudajevagatve.lv/java-eim/de/index.html . Šādā veidā ar ekonomikas, ģeogrāfijas un demogrāfijas zināšanām kopā ar prasmēm apstrādāt attiecīgas agregētu datu kopas var veicināt izpratni un zināšanas par Latviju. (3) Kaut kas līdzīgs MOOC vai Khan Academy. Iespēja matemātiku mācīties tiešsaistē - noklausīties video pa tēmām un pildīt uzdevumus, kursa nobeigumā saņemot ieskaiti. (4) Kursi, kuros māca kaut ko programmēt. Varētu būt runa par Web lapu veidošanu, Android aplikācijām un līdzīga veida vienkāršām prasmēm, kas prasa vienlaikus sociālās vai satura veidošanas prasmes (Web vietnes saturs), gan arī tehniskās prasmes. Varbūt ir vēl citi ieteikumi? Ņemot vērā, ka neizbēgami zināms uzsvars ir uz tālmācību (kas prasa noteiktu sociālo briedumu), mums varētu interesēt trīs vecuma grupas: (A) 7.-9.kl. skolēni. T.i. 14-16 gadus veca publika, kam var piedāvāt diezgan elementāru matemātiku; (B) 10.-12.kl. skolēni. T.i. 17-19 gadus veca publika, kam var piedāvāt nedaudz sarežģītāku matemātiku - ar logaritmiem, Gausa jeb normālo sadalījumu, u.tml.; (C) Dažāda veida pieaugušie (kuri nav matemātikas, dabaszinātņu un inženierzinātņu studenti vai absolventi, bet vēlas papildināt savu izglītību šajās zinātnēs, jo pamatizglītību ir ieguvuši baudījuši Latvijā.) Pašlaik lūdzu atbildes uz šādiem jautājumiem: (1) Vai kādiem Jums pazīstamiem jauniešiem varētu būt interese par šādu piedāvājumu? (2) Ja jā, tad kurš no piedāvātajiem veidiem (vai varbūt var ieteikt vēl kādu citu) būtu pievilcīgs un apstākļos ārpus Latvijas izmantojams.

 Sautportieši, jūs esiet "super"!


"Jūs esiet super, jo šodien tiek atvērta kopā jau trīsdesmit sestā latviešu nedēļas nogales skoliņa Lielbritānijā un Īrijā!" Gan šie, gan citi sajūsmas un apsveikuma vārdi izskanēja Sautportas Marshside sākumskolas telpās- gan latviski, gan angļu valodā latviešu nedēļas skoliņas "Gliemezītis" svinīgajā atklāšanā. 

Atklāšanas viesu vidū bija gan Latvijas vēstnieks Lielbritānijā Andris Teikmanis, gan Lielbritānijas Izglītības fonda Lielbritānijā vadītājs Māris Pulis, tāpat pārstāvji no Latvijas Valsts Valodas aģentūras, skolotāji, bērni, vecāki, radošie darbinieki un vienkārši skoliņas draugi un atbalstītāji, kā arī Marshside skoliņas darbinieki.

‘’Es domāju, ka tās skolas ir ļoti svarīgas mums tieši šodien, jo patreiz ārzemēs ir kādi 400`000 latvieši,” klātesošos uzrunāja Māris Pulis, “Padomājiet par to spēku, kas atnācis no Latvijas! Un ja mēs varam kaut mazliet saturēt šeit mūsu valodu un kultūru, tad tas dod iespēju jūsu bērniem atkal atgriesties un strādāt Latvijas labā, jo viņiem tiešām vajadzēs šo palīdzību. Vēlreiz saku- Sautportieši- super, ka tas notiek pie jums un no Latviešu Nacionālās padomes un Izglitības fonda Lielbritānijā gribu novēlēt jums sekmes.”

Savukārt Latvijas vēstnieks Lielbritānijā svinīgajā uzrunā teica: “Vispirms gribu teikt visiem paldies par to, ka skoliņa ir radusies, jo tas ir tikai skolotāju, bērnu, vecāku nopelns, ka to laiku, ko nedēļas nogalēs varētu citādāk izmantot, jūs esiet virzījuši uz lielu, skaistu mērķi- uz bērnu izglītības vairošanu un attīstīšanu. Man ir prieks, ka šis skolu radīšanas process Lielbritānijā turpinās. Vajag tikai kādam sākt un jūs to esiet darījuši. Es jums visiem novēlu izturību, novēlu bērniem pamatīgi piebikstīt savus vecākus, teikt, ka ir jāiet uz skolu. Es domāju, ka šī būs skola, uz kuru jūs labprāt iesiet un neiesiet gliemeža gaitā, bet skriesiet. Jūs nesīsiet to gliemeža māju sev līdzi un atcerēsieties, ka gliemezim ir viena lieliska īpašība- viņa māja viņam vienmēr ir klāt. Tā māja- tā visu mūsu māja, kas ir katram klāt- tā ir mūsu Latvija. Mēs katrs Latviju pienesam klāt- mēs paši. Cik daudz mēs zināsim par Latviju, cik daudz mēs zināsim Latvijas tradīcijas, vēsturi, latviešu valodu, tik skaisti mēs būsim- tik skaista būs mūsu Latvija. Mēs tikko sākām ar skaistu dziesmiņu, un ja mēs turpināsim tā dziedāt, tad vienu dienu mēs varēsim to darīt visskaistākajā vietā pasaulē- Mežaparka Lielajā estrādē kopā ar daudziem citiem tūkstošiem Latvijas koru un visi kopā izbaudīt Dziesmu svētkus. Arī šeit- Lielbritānijā, kur ir tik daudz latviešu katrs savā dzīvē mēs, protams, darām katrs savus darbus un tiekam galā ar visām ikdienas rūpēm. Gribu citēt vārdus, kurus reiz teicis izcilais latviešu diplomāts Kārlis Zariņš, kurš 30 gadus bija te vēstnieks- “Lai kur jūs ietu, lai ko jūs darītu, atcerieties, ka katrs darbs ir daudzinājums Latvijai.” Daudzināsim Latviju kopā! Daudzi no jums nolems to darīt arī Latvijā, bet es domāju, ka svarīgākais ir sākums. Jūs esiet sākuši. Es domāju, ka visi bērni, kas sāks iet šai skoliņā, būs pateicīgi skoliņai un būs pateicīgi skolotājām, būs pateicīgi saviem vecākiem, kuri atbalstījuši skoliņu. Novēlu jums veiksmi, lai šai skoliņai ir daudzi skolēni, lai tā būtu zināma, ka tai liels potenciāls.”

Kopā ar apsolījumu būt arī “Gliemezīša” krustmātei, savus vismīļākos sveicienus no Liepājas sūtīja rakstniece, dramaturģe, dzejniece Sandra Vensko. Abu Lankašīras latviešu skoliņu nosaukumi- Jūras kaķis un Gliemezītis nāk no darba “Jūras kaķis pilsētā”. Stāsts ir par draudzību un mīlestību, kur atrast laimi.

Vēl tikai gadu atpakaļ mēs pirmo reizi tikāmies Skelmersdeilā. Un izskatās, ka tā nav nekāda nejaušība, ka šogad mēs atkal tiekamies no jauna- ar jaunu skoliņu Sautportā. Daļa no pirmās skoliņas atkllāšanas gaišzilās lentītes, kuru toreiz pārgriezām, tagad pieder arī “Gliemezītim”. Un Gliemezītim ir pacietība, jo viņš vienmēr aiziet līdz galam un sasniedz izvēlēto mērķi. Liels paldies visiem lielajiem un mazajiem atbalstītājiem no tuvienes un tālienes! Par grāmatām. Par drosmes, uzdrīkstēšanās un ticības dāvināšanu!

Mīlestību, pacietību, labas sekmes un labu laiku Soutportas skoliņai!

Skoliņas atklāšanas bildes var atrast šīs lapas galerijās.

Ar prieku varam paziņot, ka darbību uzsākusi latviešu skoliņa!

Marschide pamatskolas telpās, Elswick Road, PR9 9XA.

Tieši divas nedēļas atpakaļ- 29. janvārī savas mājas durvis ir atvērusi jauna latviešu ''nedēļas nogales" (vidus?) skoliņa "Gliemezītis". Ja atceramies- tas ir tas pats Gliemezītis no autores Sandras Vensko pasakas "Jūras kaķis pilsētā". Jūras kaķis jau tikpat kā gadu ir dzīvojies pa Skelmersdāli, bet tagad kaimiņu pilsētā Sautportā dzīvos Jūras kaķa draugs- Gliemezītis.

Gaidām bērnus vecumā no 3 – 14 gadiem, kā arī jebkuru, kurš vēlas pievienoties un darboties kopā.

 Kamēr lielākie brāļi un māsas apgūs dāžādās gudrības, šajā pat laikā savas nodarbības būs arī mazākajiem bēbīšiem. Ieplānotas nodarbības arī bērnu vecākiem, kuri tagad varēs mācīties vai uzlabot savas angļu valodas zināšanas. Kā viens no tuvāk paveicamajiem darbiem, ieplānots sarīkot konkursu bērniem par skoliņas "Gliemezītis'' jauno logo.

Skoliņa darbosies 2 reizes mēnesī, trešdienu vakaros no 17.00 līdz 19.00.

Mūsu mērķis – palīdzēt visiem, kas vēlas apgūt un neaizmirst latviešu valodu - lasīt, rakstīt, uzzināt Latvijas vēstures un ģeogrāfijas interesantākās lietas, dziedāt latviski, svinēt svētkus un vienkārši būt kopā.

Ja arī Tev tas ir svarīgi, nāc, pievienojies,ņem līdzi draugus, paziņas, veidosim kopīgi arī šeit savu mazo Latviju!

(ja kādam nav transports, kursē autobuss nr.44 līdz pašai skolai).

Ja ir kādi jautājumi, zvaniet : Dacei- 07443461227 vai Lindai- 07545492303.

VAIRĀK BILŽU SKATAMIES BILŽU GALERIJĀ!